За нас

Estate+ Cloud System е създадена от софтуерния екип на „Ардес Информационни Технологии“ ЕООД под ръководството на д-р инж. Христо Вълчанов (преподавател в ТУ-Варна, катедра „Компютърни науки и технологии“). Estate+ Cloud System е последния етап в развитието на софтуера за недвижими имоти Imoti+, с който работят над 22 фирми в страната. Софтуерният екип на „Ардес Информационни Технологии“ ЕООД е специализиран в разработването на профилирани информационни системи, тяхната интеграция с външни програмни продукти, разработване на уеб приложения и сайтове, интеграция на CRM системи в предприятието, интеграция на VOIP телефонни централи към CRM системи и други. Виж информация за контакт.